Tip betreffende goedkope bouwgrond. Belangrijk.

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope grond te verkrijgen om een eigen woning te mogen construeren, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om weleens een eigen woonhuis te construeren. Doch dat lukt lang niet iedereen want bouwterrein is schaars en bovendien veelal enorm duur. Ingeval u op zoek bent naar bouwgrond, dan is het wel zo handig om op de hoogte te zijn van de omstandigheid in de buurt waar u bouwgrond zoekt. Deze informatie kunt u onder meer aantreffen op het web, opdat u al enig idee krijgt over prijzen, positie, voorwaarden en dergelijk.

 

 

De prijs van bouwterrein


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt denken aan bouwterrein van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De kosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel afwijkend. In streken in Nederland waar bouwterrein heel schaars is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte gebieden, is bouwterrein altijd veel prijziger dan in dunbevolkte streken. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Hiernaast speelt de grootte van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag duidelijk zijn dat een grote kavel prijziger is dan een kleine.

Als u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter van de grote kavel dikwijls wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u land in een villawijk, dan zal de prijs per vierkante meter meestal hoger zijn dan de koopprijs in een gewone buitenwijk.
• De verkoopprijs van bouwgrond op het platteland en buiten de bebouwde kom, is veelal lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Wanneer de grond al bouwrijp is gemaakt, is de verkoopprijs per vierkante meter hoger dan wanneer u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het bouwterrein en de positie van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs lager zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een tuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft weleens invloed op de koopprijs.

 

 

Verkoopprijs bouwgrond en bouwen


goedkope bouwgrondDe verkoopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, dus als u er in slaagt een stuk bouwgrond te vinden, dan kunt u nakijken of de prijs van het bewuste perceel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde buurt. Niettemin let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga zorgvuldig na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een goedkoop stuk bouwgrond koopt wat naderhand verontreinigd (lees meer) blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de prijs van een te bouwen woning ook hoger maken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Tip betreffende goedkope bouwgrond. Belangrijk.”

Leave a Reply

Gravatar